dimarts, 29 d’octubre de 2013

La propietat intel·lectual

1.Què és la propietat intel·lectual?La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen a l'autor/a i altres titulars (artistes, productors/es, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació. La propietat intel·lectual d'una obra correspon a l'autor/a pel sol fet de la seva creació.

2.Drets 
Segons la legislació la propietat intel·lectual la conformen dos tipus de drets: 
 
Morals, que són irrenunciables i inalienables, acompanyen l'autor/a o l'artista intèrpret o executant durant tota la seva vida i, a la seva mort, a hereus/ves o a la persona designada per l'autor/a. 
 
Patrimonials, relacionats amb l'explotació de l'obra. Inclouen el dret de reproducció, dret de distribució, dret de comunicació pública i dret de transformació. 
 
 
1.http://www.flickr.com/photos/73018807@N02/10425727994/sizes/m/in/photostream/ 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada