dilluns, 19 de novembre de 2012

Correcció de l'examen tema 2

Quan redactem un correu electrònic i introduïm les adreces dels destinataris en el camp CCO,vol dir? 
a)Enviar còpies ocultes del missatge 
 
Els cercadors: 
a)Són eines que localitzen pàgines a Internet 
b)Són Yahoo,Altavista;Lycos,Infoseek... 
c)Més utilitzat és Google 
d)Totes les repostes són correctes (resposta correcta) 
 
Indica la resposta correcta,sobreel concepte Historial: 
a)Historial és la llista amb enllaços al conunt de pàgines web visitades recentment. 
b)L'historial desa les pàgines web visitades,les cookies,que s'envien al servidor web,les claus que s'escriuen,.... 
c)Es pot eliminar tota la informació de l'historial,perquè no sigui recordada i alliberar espai del disc 
d)Totes les respostes anteriors són correctes (resposta correcta) 
 
Amb un navegador,a més dóbrir pàgines web,es poden obrir altres documents?: 
a)No,només pàgines web. 
b)Si,a més d'obrir pàgines web,es poden obrir imatges,document de text.. 
c)Si,a més d'obrir pàgines web,es poden obrir les pàgines desades a l'equip. 
d)Si, a més d'obrir pàgines web espoden obrir imatges,document de text,pàgines web desades a l'equip... (resposta correcta) 
 
Què és l'Internet? 
a)Worl Wide Web 
b)La Xarxa de les xarxes 
c)Xarxa uinformàtica mundial 
d)Totes són correctes (resposta correcta) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada